Main content

« Terug naar zoekresultaat  

Hoofd Huisartsopleiding UMCG, UMCG

UMC Groningen
Regio:
Groningen
Standplaats:
Groningen
Dienstverband:
Fulltime
Aanstelling:
Niet nader bepaald
Ervaring:
Ervaren
Plaatsingsdatum:
25-03-2019

Vacaturebeschrijving

Werkomgeving

De afdeling Huisartsgeneeskunde & Ouderengeneeskunde van het Universitair Medisch Centrum Groningen (verder H&O) leidt AIOS op tot huisarts, biedt patiëntenzorg vanuit de Academische Huisartspraktijk Groningen, levert een bijdrage aan het basiscurriculum Geneeskunde en voert wetenschappelijk onderzoek uit op gebied van de huisartsgeneeskunde en de ouderengeneeskunde.

Per 1 september 2019 zoeken wij een hoofd van de Huisartsopleiding, dat leiding geeft aan de huisartsopleiding en eindverantwoordelijk is voor de organisatie, de inhoud en de kwaliteit van de opleiding. Hiervoor denken wij aan een bevlogen huisarts, liefst met bestuurlijke ervaring en visie op het vak. Een huisarts die in staat is om ontwikkelingen in de zorg en de maatschappij bij de opleiding naar binnen te halen en de verbinding aan te brengen tussen het vak, de regio en de opleiding.

Algemeen
Huisartsgeneeskunde is een dynamisch specialisme. De uitdagingen voor de huisarts nemen toe door verschuivingen in vraag en aanbod van de zorg. De huisartsopleiding (ca. 65 medewerkers, 275 AIOS, budget van ca € 5 miljoen) leidt huisartsen op die, zoals in haar visie wordt verwoord, “in staat zijn het beste uit zichzelf te halen, met compassie werken en de kwaliteit bieden die je van een goede huisarts mag verwachten.” Aan de visie van de afdeling, dat de huisartsgeneeskunde een op wetenschappelijke bewijsvoering gebaseerd specialisme is, wordt in de huisartsopleiding vorm en kleur gegeven.

Plaats in de organisatie
U valt hiërarchisch onder het afdelingshoofd van de afdeling H&O. Ten aanzien van regelgeving en financiën wordt door het UMCG verantwoording afgelegd aan respectievelijk RGS en SBOH. U geeft leiding aan het MT van de huisartsopleiding, dat naast het hoofd bestaat uit het adjunct-hoofd, twee teamleiders en een manager Opleidingsondersteunend Bureau, die de werkvloer aansturen. U maakt tevens deel uit van het managementteam van de afdeling H&O.

U onderhoudt contacten met de centrale opleidingscommissie (COC) van het UMCG en met relevante externe organisaties zoals Huisartsopleiding Nederland, NHG, LHV, LOVAH en LHOV en de huisartsen in de regio.

Functiebeschrijving

U bent een bevlogen huisarts, met visie op het vak, die in staat is om de ontwikkelingen in de zorg en de maatschappij te vertalen naar de opleiding. U bent een huisarts die de verbinding weet aan te brengen tussen huisartsen uit de regio en de afdeling H&O en die in staat is waar nodig de academie (onderwijs, opleiding en onderzoek) met verve te vertegenwoordigen.

U bent eindverantwoordelijk voor:
 • Het strategisch beleid en de visie van de opleiding;
 • De inzet van personele, financiële en materiële middelen die krachtens de tussen het UMCG en de SBOH gesloten overeenkomst voor de huisartsopleiding ter beschikking zijn gesteld;
 • De bijdrage van de huisartsopleiding Groningen aan het landelijk beleid inzake de huisartsopleiding;
 • Het lokaal uitvoeren van het landelijk vastgestelde Opleidingsplan voor AIOS en opleiders;
 • Het juist toepassen van het afdelingsreglement volgens het door de RGS vastgestelde model;
 • Het faciliteren van de betrokkenheid bij de opleiding en overige secties van de afdeling H&O, van staf, aios en opleiders.

Wat vragen wij

 • Een in het register van huisartsen ingeschreven huisarts, bij voorkeur gepromoveerd;
 • Visie op ontwikkelingen binnen de huisartsgeneeskunde en bij voorkeur bestuurlijke ervaring;
 • Aantoonbaar in staat om relaties en netwerken op te bouwen;
 • Ervaring met het geven van onderwijs zoals b.v. het begeleiden van aios of co-assistenten;
 • Belangrijke karaktereigenschappen voor deze functie zijn: teamplayer, flexibel, integer, in staat tot zelfreflectie.

Het UMCG voert een preventief Hepatitis B beleid. Indien vereist voor de functie kan het UMCG de vaccinatie verzorgen.

Voor bepaalde beroepsgroepen wordt bij aanstelling een Verklaring Omtrent Gedrag (VOG) gevraagd.

Wat bieden wij

Het betreft in beginsel een fulltime functie. Bij een voltijds aanstelling bestaat de mogelijkheid om voor 0,2 fte werkzaamheden als huisarts te verrichten. De functie kan eventueel ook in duo-verband worden uitgeoefend.

Het salaris wordt in overleg bepaald. Daarnaast biedt het UMCG 8% vakantietoeslag en 8,3% eindejaarsuitkering. De arbeidsvoorwaarden zijn conform de CAO Universitair Medische Centra (CAO-UMC).

Een assessment kan deel uitmaken van de sollicitatieprocedure.

Meer informatie

Neem voor meer informatie contact op met:
mw. prof. dr. M.Y. Berger, afdelingshoofd van de afdeling Huisartsgeneeskunde & Ouderengeneeskunde, telefoonnummer (050) 361 6733 (secretariaat afdelingshoofd)

Solliciteren

Solliciteren kan uitsluitend via het digitale sollicitatieformulier onderaan deze pagina, tot en met 22 april 2019.
Binnen een half uur na het verzenden van het digitale sollicitatieformulier wordt een ontvangstbevestiging gemaild met nadere informatie.