Secretaris-generaal VWS

Nu solliciteren
Vakgebied
Zorgmanagement
Functie
Bestuurssecretaris
Branche
Overige
Aanstelling
Tijdelijk dienstverband
Plaatsingsdatum
Niveau
HBO
Ervaring
Senior
Dienstverband
Fulltime

Secretaris-generaal VWS

 
Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport
'Nederland gezond en wel'; dat is het motto van het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS). VWS telt ruim 5000 medewerkers, die voor een belangrijk deel werkzaam zijn bij agentschappen, raden en inspecties. De grootste opdracht voor VWS is dat burgers gezonder leven, goede zorg en ondersteuning krijgen als dat nodig is en dat deze in het licht van toenemende schaarste aan personeel en middelen ook organiseerbaar en betaalbaar blijft. Dat vraagt om een beweging uit de silo’s naar de samenwerking in de zorg.

Meer informatie over het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport.

De opgave
Als secretaris-generaal van VWS geef je, samen met je collega bestuursraadleden, leiding aan een departement dat midden in de actualiteit staat met permanente maatschappelijke en politieke aandacht. Je hebt dagelijks te maken met onderwerpen die een grote impact hebben op de samenleving en individuele burgers.

Sinds de uitbraak van het coronavirus in februari vorig jaar is VWS, samenwerkend met collega’s uit andere departementen en de vele partijen uit het veld, met man en macht aan het werk om de COVID-19-crisis te bestrijden; de crisis raakt vrijwel alle gelederen van het ministerie. Er zijn dan ook tijdelijk veel extra medewerkers ingezet en op een aantal cruciale posities wordt gewerkt met duo’s. De pandemie zal voorlopig nog aandacht blijven vragen, ook vanwege de verwachte evaluatie van het coronabeleid. Die aandacht geldt inhoudelijk, maar zeker ook voor de ontwikkeling van VWS en voor de betrokken professionals die bij VWS werken. Vragen die daarbij opkomen zijn bijvoorbeeld: welke aanpassingen moeten in het Nederlandse systeem worden aangebracht om goed voorbereid te zijn op een volgende pandemie en moet er meer centrale sturing komen in crisissituaties?

Naast COVID-19 staat ook een aantal andere opgaven centraal in de komende periode:

 • In de huidige formatieperiode zal de gezondheidszorg opnieuw een belangrijk thema zijn en wordt er veel van VWS gevraagd. De SG zal hier een rol in moeten pakken. Onderdeel van de opgave is de systeemwereld dichter bij de leefwereld van mensen te brengen en de verbinding van zorg met andere publieke domeinen te versterken.
 • Met de start van het nieuwe kabinet zal VWS flinke stappen moeten nemen om de complexe opgaven het hoofd te bieden: hoe houden we de zorg betaalbaar, organiseerbaar en toegankelijk? De juiste zorg op de juiste plek vormt daarbij het uitgangspunt: het voorkomen, verplaatsen en vervangen van zorg en ondersteuning.
 • Daarbij zal gezondheid een centralere plek krijgen door meer aandacht voor preventie en het welbevinden van de bevolking. Dit alles brengt een grote veranderopgave met zich mee waarbij de SG sterk zal moeten sturen op het proces en op de verbinding binnen en buiten het departement.
 • Om deze complexe vraagstukken het hoofd te bieden werkt VWS samen met de talloze partners in het veld, de gemeenten en met de andere ministeries. Verbinding binnen het departement en schakelen met alle betrokken partijen daarbuiten, is daarom cruciaal. Als SG heb je een externe rol naar het veld (boegbeeldfunctie) en draag je het VWS-beleid uit.
 • De pandemie heeft een behoorlijke impact op de hele organisatie. Een jaar thuiswerken heeft wat met alle medewerkers van de organisatie gedaan. Naast de opgave te werken aan al die complexe vraagstukken in het zorgveld, ligt er ook een grote opgave de organisatie weer verder te brengen en verder te investeren in de interne cohesie.
 • Vanuit je verantwoordelijkheid voor de algehele interne organisatie van VWS geef je op een inspirerende en stimulerende manier leiding en geef je in woord en daad invulling aan goed werkgeverschap en er staan voor de medewerkers. In een tijd dat VWS-medewerkers lang onder hoge druk gewerkt hebben en de organisatie in de maatschappelijke spotlights staat, vraagt dit om toegankelijkheid/laagdrempeligheid en het creëren van een veilige werkomgeving met transparante verhoudingen. Hier ligt een grote opgave.

 
Reguliere taken/verantwoordelijkheden van de SG

 • Je bent de eerste adviseur van de bewindspersonen van VWS.
 • Je waarborgt de verbinding en de onderlinge gelijkwaardigheid tussen beleid, uitvoering en toezicht.
 • Je neemt deel aan het overleg van de secretarissen-generaal (SGO) en bent medeverantwoordelijk voor rijksbrede strategie, beleid en implementatie daarvan.
 • Je bent de gesprekspartner van de Departementale Ondernemingsraad (DOR) van VWS en neemt deel aan het Departementaal Georganiseerd Overleg (DGO).

 
Wat vraagt dit van jou?

 • Je hebt een stijl van leidinggeven gebaseerd op ruimte geven, de olie in de machine kunnen zijn en zaken tot een beslissing kunnen brengen. Je geeft leiding op een dienende en verbindende manier. Je kunt rust creëren in de organisatie en bent crisisbestendig.
 • Je staat pal en onvoorwaardelijk voor de medewerkers van je departement, kunt als hitteschild fungeren en tegengas geven aan de politiek. Je hebt aandacht voor het stellen van prioriteiten.
 • Je bent toegankelijk en laagdrempelig, hebt een scherp oog voor de (noodzakelijke) ontwikkeling van professionals en de organisatie.
 • Je bezit excellente sociale vaardigheden en bent in staat medewerkers te stimuleren, te inspireren en te faciliteren.
 • Je geniet respect in het veld. Je bent politiek-bestuurlijk sensitief voor de complexe omgeving van het VWS-veld.
 • Je bent een strategisch denker en hebt het vermogen de strategie te vertalen naar de ordening van de organisatie.
 • Je bent een teamspeler in de Bestuursraad en geeft vorm aan een collegiale sfeer en een goede samenwerking in de Bestuursraad (ook vanwege de voorbeeldfunctie).
 • Je hebt oog voor de interdepartementale samenwerking. Ook in Den Haag heb je autoriteit.
 • Je hebt ervaring met de medezeggenschap waarmee je open communiceert en deze in een vroeg stadium weet te betrekken.

 
Wat bieden we?

 • De kans om op hoog politiek-bestuurlijk niveau te werken aan uitdagingen die iedereen raken.
 • Leidinggeven aan een ministerie met bevlogen mensen die allemaal gedreven zijn om Nederland beter te maken.
 • Salarisschaal 19. Naast het salaris ontvang je 16,37 procent Individueel Keuzebudget over je salaris. Onderdeel daarvan is 8 procent vakantiegeld.
 • De Rijksoverheid hecht sterk aan persoonlijke groei en loopbaanontwikkeling en biedt daarvoor tal van mogelijkheden. De uitgebreide secundaire arbeidsvoorwaarden voor de Algemene Bestuursdienst zijn onderdeel van de CAO Rijk.

 
Publiek leiderschap
De functie van secretaris-generaal behoort tot de topmanagementgroep (TMG) van het Rijk. De secretaris-generaal wordt benoemd voor een periode van maximaal 7 jaar. Dit betekent dat de uiteindelijke kandidaat niet alleen op deze positie, maar ook op andere TMG-functies benoembaar moet zijn.

Een AIVD-onderzoek, categorie A, maakt deel uit van het selectieproces en er kan gekozen worden voor de inzet van een assessment. Ook zullen referenties worden opgevraagd.

Lees voor meer informatie over de ABD en publiek leiderschap:

 
Solliciteren
Uw reactie op deze vacature ontvangen wij graag per e-mail.

Stuur uw motivatiebrief en CV als PDF onder vermelding van vacaturenummer BABD 123-21 naar:

E-mailadres: wervingenselectieBABD@minbzk.nl

Meer informatie
Over de vacature
drs. A.B.C. (Bram) de Klerck
Directeur-generaal voor de Algemene Bestuursdienst
Telefoonnummer: contactinformatie

Over de sollicitatieprocedure
drs. M.M.D. (Mariska) Dee
MD-consultant Bureau ABD
Telefoonnummer: contactinformatie
E-mailadres: mariska.dee@minbzk.nl

Is dit uw nieuwe uitdaging?

Nu solliciteren Vacature mailen Vacature printen